Aktualności

Aktualności

Zgłoś się do projektu i zyskaj wsparcie finansowe na swój biznes

2017-07-07

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie, w którym zyskać można wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności w wysokości ponad 23 tys. zł / os. Co oprócz tego? Spotkanie z doradcą zawodowym, blok szkoleniowo-doradczy przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności, finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1.850 zł na 6-12 miesięcy oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu firmy.

Korzyści z udziału w projekcie to również spotkanie z doradcą zawodowym, blok szkoleniowo-doradczy przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności, finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1850,00 zł na 6-12 miesięcy oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu firmy.

Dokumenty rekrutacyjne oraz więcej informacji o projekcie dostępne w biurze projektu lub na stronie www.gapr.pl

Kiedy można się zgłosić?
Planowany nabór: sierpień 2017

O udział w projekcie mogą ubiegać się:

- osoby w wieku powyżej 30 roku życia,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
- zamieszkałe na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego,
- znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do jednej z poniższych grup: osoby pow. 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach

 

                                                                        

 

 

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl