Aktualności

Aktualności

Działki gminne na sprzedaż - przetargi

2018-01-02

24 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, odbędą się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż gminnych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz pod tereny mieszkaniowo usługowe. Wadium należy wpłacić do 17 stycznia br.

 

ul. Kołłątaja w Jaworznie

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 105/10 o pow. 807 m² w obr. geod. 265 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Kołłątaja w Jaworznie, stanowiąca własność Gminy Miasta Jaworzna.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Kołłątaja. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, przemysłowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ma kształt zbliżony do prostokąta, pozwalający na racjonalne jej zagospodarowanie. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej (napowietrznej), wodociągu, kanalizacji.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 06MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Cena wywoławcza działki: 95.000,00 zł netto. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin i miejsce przetargu: 24 stycznia 2018 r. sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, o godzinie 10:30.

Ogłoszenie o przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31980.html

 

ul. Bolesława Prusa w Jaworznie

Oznaczenie nieruchomości: działki nr nr 97/22 o pow. 1237 m², 97/23 o pow. 472 m2, 166/17 o pow. 328 m2 i 247/1 o pow. 51 m² w obr. geod. 253 m. Jaworzna, położone w rejonie ul. Bolesława Prusa w Jaworznie, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna.

Opis nieruchomości: Działki niezabudowane zlokalizowane w Jaworznie w dzielnicy Pszczelnik w rejonie ul. Bolesława Prusa. Działki stanowią teren o kształtach złożonych oraz o powierzchni umożliwiającej zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte są roślinnością niską i drzewami. W pobliżu zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, zabudowa użytkowa (stacja trafo, kontener teletechniczny NETII), teren niezabudowany. Działki położone na terenie płaskim, przez część kompleksu przebiega sieć kanalizacyjna i energetyczna. Brak bezpośredniego dostępu do drogi – od strony południowej droga gruntowa, od strony północnej droga o nawierzchni z kostki betonowej. Uzbrojenie sąsiedztwa stanowią sieci: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MUII – tereny mieszkaniowo usługowe ekstensywnej zabudowy.

Łączna cena wywoławcza działek o łącznej pow. 2088 m2: 202.661,00 zł netto. Do ceny nieruchomości, uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin i miejsce przetargu: 24 stycznia 2018 r. sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:50.

Ogłoszenie o przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31979.html

 

ul. Brzozowa w Jaworznie

Oznaczenie nieruchomości: działki nr nr 98/1 o pow. 1340 m2, 98/2 o pow. 824 m2, 98/3 o pow. 741 m2, 98/4 o pow. 764 m2, 98/5 o pow. 756 m2, 46/31 o pow. 23 m2, 46/32 o pow. 131 m2, 46/33 o pow. 22 m2, 46/34 o pow. 226 m2, 46/35 o pow. 302 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna położone w rejonie ul. Brzozowej w Jaworznie.

Opis nieruchomości: działki zlokalizowane w Jaworznie na północ od ul. Brzozowej, na zachód od ul. Źródlanej, stanowiące tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim. Działki sprzedawane będą w kompleksach o powierzchniach i cechach geometrycznych umożliwiających racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane. Działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej, sąsiadują z wyznaczoną w planie miejscowym drogą - 11KDD - teren drogi publicznej klasy „dojazdowa” - która obecnie nie istnieje. W sąsiedztwie uzbrojenie działek już zabudowanych stanowi sieć elektryczna i wodociągowa. Działki sprzedawane będą w kompleksach: I - działka nr 98/1, II - działki nr 98/2 i 46/31, III - działki nr 98/3, 46/32
i 46/33, IV – działki nr 98/4 i 46/34, V – działki nr 98/5 i 46/35, wszystkie w obr. geod. 114 m. Jaworzna.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 5MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
- cena kompleksu I – dz. nr 98/1 o pow. 1340 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 115.629,00 zł;
- cena kompleksu II – dz. nr 98/2, 46/31 o łącznej pow. 847 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 73.088,00 zł, w tym cena dz. nr 98/2 – 71.103,00 zł, dz. nr 46/31 – 1.985,00 zł;
- cena kompleksu III – dz. nr 98/3, 46/32, 46/33 o łącznej pow. 894 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 77.143,00 zł, w tym cena dz. nr 98/3 – 63.941,00 zł, dz. nr 46/32 – 11.304,00 zł, dz. nr 46/33 – 1.898,00 zł;
- cena kompleksu IV – dz. nr 98/4, 46/34 o łącznej pow. 990 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 85.428,00 zł, w tym cena dz. nr 98/4 – 65.926,00 zł, dz. nr 46/34 – 19.502,00 zł;
- cena kompleksu V - dz. nr 98/5, 46/35 o łącznej pow. 1058 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 91.295,00 zł, w tym cena dz. nr 98/5 – 65.235,00 zł, dz. nr 46/35 – 26.060,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin i miejsce przetargów: 24 stycznia 2018 r., od godz. 11:30, sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Ogłoszenie o przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31961.html

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl