Aktualności

Aktualności

Działki gminne na sprzedaż - przetargi

2018-03-05

4 kwietnia 2018 r., w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż gminnych działek połozonych w rejonie ul. Brzozowej w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości:

- Kompleks I (działki nr 98/2, 46/31) o łącznej powierzchni 847 m2;
- Kompleks II (działki nr 98/3, 46/32 i 46/33) o łącznej powierzchni 894 m2;
- Kompleks III (działki nr 98/4 i 46/34) o łącznej powierzchni 990 m2.,
stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna położone w rejonie ul. Brzozowej w Jaworznie.

Opis nieruchomości: działki zlokalizowane w Jaworznie na północ od ul. Brzozowej, na zachód od ul. Źródlanej, stanowiące tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim. Działki sprzedawane będą w kompleksach o powierzchniach i cechach geometrycznych umożliwiających racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane. Działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej, sąsiadują z wyznaczoną w planie miejscowym drogą - 11KDD - teren drogi publicznej klasy „dojazdowa” - która obecnie nie istnieje. W sąsiedztwie uzbrojenie działek już zabudowanych stanowi sieć elektryczna i wodociągowa.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 5MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, (zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa II” w Jaworznie).

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
- cena kompleksu I: 73.088,00 zł;
- cena kompleksu II: 77.143,00 zł,
- cena kompleksu III: 85.428,00 zł,
do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
- dla kompleksu I - 11.000,00 zł,
- dla kompleksu II - 11.600,00 zł,
- dla kompleksu III - 12.800,00 zł,
wnieść należy w terminie do 28 marca 2018 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem: „Przetarg kompleks … obr. geod. 114 ul. Brzozowa” (w miejsce kropek wpisać należy nr kompleksu działek, którego wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32227.html

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl