Aktualności

Aktualności

Działki gminne na sprzedaż - przetarg

2018-03-12

11 kwietnia 2018 r., w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż gminnych działek położonych w rejonie ul. W. Syrokomli oraz na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Azot 5 w Jaworznie.

- ul. W. Syrokomli
Oznaczenie nieruchomości:
- nr 111/3 o pow. 1154 m ²,
- nr 111/5 o pow. 1569 m ²,
- nr 111/7 o pow . 1033 m ²
w obr. geod. 111 m. Jaworzna, położone przy ul. Syrokomli w Jaworznie.

Opis nieruchomości:
działki położone są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa w Jaworznie. Działki o kształtach zbliżonych do prostokątów, stanowią tereny niezabudowane, porośnięte roślinnością niską w stanie dzikim. Działki zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Na działce nr 111/7, zlokalizowana jest latarnia. Uzbrojenie terenu sąsiedniego stanowi sieć elektryczna, wodna, gazowa.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 14MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
- działka nr 111/3 w obr. geod. 111 m. Jaworzna: 123.700,00 zł,
- działka nr 111/5 w obr. geod. 111 m. Jaworzna: 168.200,00 zł,
- działka nr 111/7 w obr. geod. 111 m. Jaworzna: 110.700,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
- dla działki nr 111/3 w obr. geod. 111 m. Jaworzna: 18.600,00 zł,
- dla działki nr 111/5 w obr. geod. 111 m. Jaworzna: 25.200,00 zł,
- dla działki nr 111/7 w obr. geod. 111 m. Jaworzna: 16.600,00 zł,
wnieść należy w terminie do 4 kwietnia 2018 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem „Przetarg – działka nr … obr. geod. 111” (należy wpisać nr działki, której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32228.html

 

ul. Azot 5
Oznaczenie nieruchomości: udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr 31/17 o pow. 1014 m² w obr. geod. 268 m. Jaworzna oraz we współwłasności części wspólnych budynku mieszkalnego położonego na działce nr 31/17 w obr. 268 przy ul. Azot 5 w Jaworznie oraz prawo własności znajdujących się w tym budynku dwóch niewyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Opis nieruchomości: działka nr 31/17 zlokalizowana jest w Jaworznie po północnej stronie południowego odcinka ul. Azot. Działka stanowi teren o regularnym kształcie, zabudowany budynkiem mieszkalnym kilkurodzinnym. Ponadto na działce znajduje się składnik budowlany do kapitalnego remontu lub rozbiórki, nie mający wartości rynkowej. Teren ogrodzony kwalifikującym się do rozbiórki ogrodzeniem. Lokalizacja nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie podobnego typu zabudowy mieszkaniowej, w dalszej odległości również tereny użytkowe oraz zabudowa wielorodzinna (bloki) osiedla Azot. Uzbrojenie terenu stanowią sieci: wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna, w dalszej odległości sieć gazowa. Średnie lokalne położenie działki, łatwy dojazd, średnia odległość od podstawowych obiektów handlowych oraz infrastruktury miejskiej i osiedlowej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 3MWN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 103.275,00 zł. Dostawa nieruchomości zwolniona będzie z podatku VAT.
Wadium w pieniądzu w wysokości 15.500,00 zł wnieść należy w terminie do 4 kwietnia 2018 r . przelewemna rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 11 kwietnia 2018 r., o godz. 11:20, sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32256.html

 

 

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl