Aktualności

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich

2018-04-09

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do skorzystania z bezpłatnej informacji na temat Funduszy Europejskich w perspektywie unijnej na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy przedsiębiorców, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zainteresowane wsparciem jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na m.in.: rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój funkcjonujących firm oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Podczas spotkania ekspert z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach zaprezentuje możliwości wsparcia działań ze środków unijnych.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także założenia i zasady uczestnictwa w projekcie pn. "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. „Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami wsparcia w projekcie mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego województwa śląskiego i są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Do 80% wartości usługi rozwojowej otrzymają mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa małe mogą liczyć na sfinansowanie do 70% wartości szkolenia, natomiast wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich wynosi max 50% wartości usługi.

Informacje o projekcie dostępne pod adresem: http://psf.gapr.pl/

Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 kwienia 2018 r. w godz. od 10:00 do 13:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną:
nr tel. 32 61 81 713
lub mailową: invest@um.jaworzno.pl
 

ilość miejsc ograniczona.

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl