Aktualności

Aktualności

Działka przy ul. Pięknej i Pogodnej na sprzedaż

2018-05-15

13 czerwca 2018 r., o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 1/85 w obr. geod. 78 m. Jaworzna o pow. 1191 m², położonej u zbiegu ul. Pięknej i Pogodnej w Jaworznie.

Opis nieruchomości: działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do trójkąta, ograniczającym jej racjonalne zagospodarowanie. Działka pofałdowana, porośnięta trawą i nieprzedstawiającymi wartości drzewami i krzewami. Przez nieruchomość nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci: sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej lokalnej o nawierzchni gruntowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (obiekty nowobudowane) oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane, zadrzewione i zalesione.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- 32MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
- 20KDD – tereny komunikacji (w niewielkim fragmencie).

Cena wywoławcza nieruchomości: 113.760,00 zł netto.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium w wysokości 17.100,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 6 czerwca 2018 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 1/85 w obr. geod. 78”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Szczegółowe informacje, w tym warunki udziału w przetargu dostępne w ogłoszeniu o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32538.html

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl