Aktualności

Aktualności

Działki przy ul. Szprotawy na sprzedaż

2018-07-11

8 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych, położonych w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości: działki gminne nr nr 4/4 o pow. 1066 m², 4/5 o pow. 1036 m² w obr. geod. 114 m. Jaworzna, położone przy ul. Szprotawy w Jaworznie.

Opis nieruchomości: działki niezabudowane, położone w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, przy ul. Szprotawy, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych, zadrzewionych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki o kształcie regularnym, pozwalającym na ich racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą, drzewami, krzewami. Uzbrojenie terenów sąsiadujących: sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa. Dostęp do działek z ul. Szprotawy – drogi nieurządzonej, częściowo utwardzonej. Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie planuje wykonania drogi w tym terenie.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 7MN2 - Zabudowa mieszkaniowa w ciągach ulicznych i zespołach.

Ceny wywoławcze nieruchomości:
- działka nr 4/4 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 122.142,00 zł netto,
- działka nr 4/5 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 111.847,00 zł netto.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium w wysokości:
- dla działki nr 4/4 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 18.300,00 zł,
- dla działki nr 4/5 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 16.700,00 zł,
w pieniądzu wnieść należy w terminie do 1 sierpnia 2018 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE,, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr ... w obr. geod. 114” (należy wpisać nr działki, której wadium dotyczy).

Szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniach o przetargu: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,33068.html

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl