Aktualności

Aktualności

Działka przy ul. Szprotawy na sprzedaż

2018-10-05

31 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej, położonej w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości: działka gminne nr nr 4/4 o pow. 1066 m²  w obr. geod. 114 m. Jaworzna, położone przy ul. Szprotawy w Jaworznie.

Opis nieruchomości: działka niezabudowana, położona w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, przy ul. Szprotawy, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych, zadrzewionych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka o kształcie regularnym, pozwalającym na jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą, drzewami, krzewami. Uzbrojenie terenów sąsiadujących: sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa. Dostęp do działki z ul. Szprotawy – drogi nieurządzonej, częściowo utwardzonej. Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie planuje wykonania drogi w tym terenie.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 7MN2 - Zabudowa mieszkaniowa w ciągach ulicznych i zespołach.

Ceny wywoławcze nieruchomości:
- działka nr 4/4 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 122.142,00 zł netto
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości:
- dla działki nr 4/4 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 18.300,00 zł,

w pieniądzu wnieść należy w terminie do 24 października 2018 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE,, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 4/4 w obr. geod. 114”.

Szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu o przetargu: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,33523.html

Uwaga: Przedmiotem przetargu jest działka nr 4/4.

 

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl