Aktualności

Aktualności

Spotkanie informacyjne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

2018-12-03

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Urząd Miejski w Jaworznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie skierowane będzie do osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także założenia i zasady uczestnictwa w projekcie pn. "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. „Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin i miejsce :
Termin: 14 grudzień 2018 r.
Godziny spotkania: 10.00-13.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17

Tematyka spotkania:
Zapoznanie się z ofertą funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 oraz z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zasady rekrutacji:
Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego: https://rpo.slaskie.pl/register/form/279
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

Osób, które zarejestrowały się na spotkanie informacyjne, a nie będą mogły w nim uczestniczyć prosimy o kontakt z GPI w Katowicach pod numerem telefonu: 32 77 40 602 lub adresem e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl