Aktualności

Aktualności

Dofinansowanie do proinnowacyjnego wsparcia biznesu

2019-01-10

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, za pośrednictwem Śląskiego Centrum Biznesu, rozpoczął nabór wniosków do konkursu wsparcia profesjonalizacji Instytucji Otoczenia Biznesu. Klastry branżowe, parki naukowo-technologiczne, izby przemysłowe mogą ubiegać się o dofinansowanie proinnowacyjnych projektów. Cała pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi ponad 30 mln zł.

 

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w konkursie, którego organizatorem jako instytucja pośrednicząca jest Śląskie Centrum Biznesu, mogą uzyskać wsparcie na wygenerowanie proinnowacyjnych usług doradczych w sferze transferu technologii, wdrażania innowacji czy ochrony praw własności. Do tego typu usług należą np. audyty innowacyjnosci zakończone rekomendacjami, doradztwo we wdrażaniu innowacji, doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej.
Konkurs skierowany jest do Instytucji Otoczenia Biznesu, działających wyłącznie w województwie śląskim. O wsparcie ubiegać się mogą tego typu instytucje będące także przedsiębiorstwami. Należy zaznaczyć, iż wstepnym warunkiem udziału w konkursie jest udokumentowane wyświadczenie co najmniej 3 wysokospecjalisycznych, proinnowacyjnych usług doradczych dla przedsiębiorstw w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku aplikacyjnego.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 tys. zł, natomiast maksymalna jego wartość określona została na 3 mln zł. Całkowita pula środków przeznaczonych na wsparcie profesjonalizacji Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach konkursu wynosi ponad 30 mln zł (7 mln euro).

Nabór wniosków trwa od 31 grudnia 2018 r. do 18 marca 2019 roku (godz. 12.00). Nabór prowadzi instytucja organizująca konkurs, czyli Śląskie Centrum Biznesu (instytucja Samorządu Województwa Śląskiego).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z jego regulaminem są dostępne na storonie ŚCB pod adresem http://scp-slask.pl/lsi/nabor/385.

 

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl