Aktualności

Aktualności

Działki przy ul. Podgórskiej ponownie na sprzedaż

2019-02-08

13 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych, położonych w rejonie ul. Podgórskiej (Bory) w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości:
- działki nr nr 59/6 o pow. 226 m² i 90 o pow. 876 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna - kompleks I
- działki nr nr 59/5 o pow. 216 m² i 91 o pow. 886 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna - kompleks II,
położone są w rejonie ul. Podgórskiej w Jaworznie.

Opis nieruchomości: działki zlokalizowane są w Jaworznie, w rejonie ul. Podgórskiej. Kompleksy działek mają kształty regularne, zbliżone do prostokątów, pozwalające na ich racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą; teren działek płaski, niezagospodarowany. Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny niezabudowane oraz tereny zadrzewione i zalesione. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, tereny przemysłowo-usługowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej - ul. Podgórskiej, poprzez udziały w działce nr 59/2 będącej drogą wewnętrzną (nieurządzoną). Działka nr 59/2 ma kształt nieregularny – długa, wąska. W sąsiedztwie uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 7 MNU - Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
- dz. nr 59/6 i 90 o łącznej pow. 1102 m² z udz. 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna: 137.000,00 zł, w tym: dz. nr nr 59/6, 90 – 117.000,00 zł, udz. 1/5 cz. dz. 59/2 – 20.000,00 zł,
- dz. nr nr 59/5 i 91 o łącznej pow. 1102 m² z udz. 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna,: 137.000,00 zł, w tym: dz. nr nr 59/5, 91 – 117.000,00 zł, udz. 1/5 cz. dz. 59/2 – 20.000,00 zł,

 

Wadium w wysokości:
- dla dz. nr nr 59/6 o pow. 226 m² i 90 o pow. 876 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod.
293 m. Jaworzna – 20.500,00 zł,

- dla dz. nr nr 59/5 o pow. 216 m² i 91 o pow. 886 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna – 21.000, 00 zł.

w pieniądzu wnieść należy w terminie do 6 marca 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE,, z dopiskiem: „Przetarg – działki nr ... z udz. cz. dz. 59/2 w obr. geod. 293” (należy wpisać nr działek, których wadium dotyczy).

Szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu o przetargu: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,34204.html

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl