Aktualności

Aktualności

Działka przy ul. Podgórskiej na sprzedaż

2019-05-10

12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej przy ul. Podgórskiej w Jaworznie (Bory).


Oznaczenie nieruchomości: działka gminna nr 1833/3 o pow. 1331 m2 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położona przy ul. Podgórskiej w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00020471/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o kształcie regularnym (zbliżony do prostokąta zwężającego się w kierunku południowym-wschodnim). Działka porośnięta trawą. Teren działki płaski, niezagospodarowany, opadający lekko w kierunku południowo-wschodnim. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej (napowietrznej), wodociągowej, teletechnicznej. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszej odległości znajdują się tereny przemysłowousługowe, obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Podgórskiej, która jest drogą o nawierzchni asfaltobetonowej.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP:
- 6MNU - Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności - pow. 921 m2,
- 3RP - Rolnicza przestrzeń produkcyjna (uprawy polowe, łąki i nieużytki) - pow. 410 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 92.731,00 zł netto. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa części działki położonej w strefie 6MNU – opodatkowana VAT, dostawa części działki w strefie 3RP – zwolniona z podatku VAT.

Wadium w wysokości 13.900,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 5 czerwca 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu.

Termin i miejsce przetargu: 12 czerwca 2019 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:45.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,34839,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-gmin.html

Kliknij i zobacz lokalizację działki na mapie Google

 

 

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl