Aktualności

Aktualności

Działka przy ul. Kołłątaja na sprzedaż

2019-05-10

19 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 52/1 w obr. geod. 264 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Kołłątaja w Jaworznie.


Oznaczenie nieruchomości: działka gminna nr 52/1 o pow. 1992 m2 w obr. geod. 264 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Kołłątaja w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00001910/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o kształcie zbliżonym do trapezu. Działka porośnięta trawą, nielicznymi drzewami i krzewami. Dostęp do działki z ul. Kołłątaja, za pośrednictwem gruntowej drogi wewnętrznej. Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna.
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP: 01MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.


Cena wywoławcza nieruchomości: 243.781,00 zł netto. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości 36.500,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 12 czerwca 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu.

Termin i miejsce przetargu: 19 czerwca 2019 r. o godzinie 10:45, sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.


Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,34889,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html

 

Kliknij i zobacz lokalizację działki na mapie Google

 

 


 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl