Aktualności

Aktualności

Zabudowana działka przy ul. Olszewskiego 28 na sprzedaż

2019-05-10
AKTUALIZACJA 31.05.2019 r.
 
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 84 o pow. 1155 m2 w obr. geod. 267 m. Jaworzna, położonej przy ul. Olszewskiego 28 w Jaworznie, ogłoszony na 12 czerwca 2019 r.
 

--------------------------------------------------------------------

12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki położonej przy ul. Olszewskiego 28 w Jaworznie.


Oznaczenie nieruchomości: zabudowana działka nr 84 o pow. 1155 m2 w obr. geod. 267 m. Jaworzna, położona przy ul. Olszewskiego 28 w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00040700/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona na terenie Jaworzna w strefie śródmiejskiej. Nieruchomość położona jest wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się łącznikiem z ulicy Olszewskiego – oświetlonej i z obustronnym chodnikiem. Nieruchomość obejmuje działkę o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, zabudowaną wolnostojącym budynkiem byłego Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (opis budynku znajduje się w ogłoszeniu o przetargu). Teren działki płaski, działka porośnięta drzewami liściastymi, zieleń uporządkowana. Nawierzchnia wokół budynku została utwardzona tłuczniem budowlanym. Do nieruchomości doprowadzone są z ul. Olszewskiego przyłącze wody, energii elektrycznej, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Na działce zlokalizowany jest budynek o konstrukcji metalowej nietrwale związany z gruntem oraz w granicy działki budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym, nieprzedstawiający wartości.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP: 2U - tereny zabudowy usługowej ogólnomiejskiej:
- przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa wyłącznie w formie budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych na potrzeby biur, handlu, gastronomii, opieki zdrowotnej, oświaty, w tym żłobków i przedszkoli, nauki, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz hoteli i pensjonatów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 318.473,00 zł. Dostawa nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT.

Wadium w wysokości 48.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 5 czerwca 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Termin i miejsce przetargu: 12 czerwca 2019 r. sala nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 11:00.


Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,34894,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-zabudowan.html

Kliknij i zobacz działkę na mapie Google

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl