Aktualności

Aktualności

Działka produkcyjno-usługowa przy ul. Niemcewicza na sprzedaż

2019-07-08

4 września br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 o godzinie 10:30 odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 69/44 w obr. geod. 276 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Niemcewicza w Jaworznie (Bory). 


Oznaczenie nieruchomości: działka gminna nr 69/44 o pow. 11.962 m² w obr. geod. 276 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Niemcewicza w Jaworznie.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w rejonie ul. Niemcewicza w Jaworznie. Działka o kształcie nieregularnym, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzakami. Teren działki o zróżnicowanej wysokości, występują skarpy – działka wymaga mikroniwelacji. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny zabudowy usługowej, przemysłowo-usługowej, tereny zadrzewione. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, obiekty użyteczności publicznej, zabudowa sakralna, obiekty oświatowe i usługowohandlowe. Działka położona w rejonie ul Niemcewicza o nawierzchni asfaltobetonowej, obecnie nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Miejski Zarząd Dróg i Mostów planuje wykonanie łącznika drogowego z ul. Niemcewicza w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości. W sąsiedztwie obecność sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Przez działkę przebiega kolidujące uzbrojenie terenu w postaci sieci kanalizacyjnej wraz ze strefą ochronną, znacznie utrudniające optymalne zagospodarowanie działki. Z rysunkiem przebiegu sieci uzbrojenia i treścią operatu szacunkowego można zapoznać się w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Plac Górników 5, pok. 19.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- 1PU - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej (pow. 11.237 m²),
- 2ZP – tereny parku (pow. 725 m²).

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.026.700,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa części działki położonej w strefie 1PU – opodatkowana VAT, dostawa części działki w strefie 2ZP – zwolniona z podatku VAT.

Wadium w wysokości 100 000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 28 sierpnia 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 69/44 w obr. geod. 276”.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,35108,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-trzeci-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-gmi.html

 

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl