Aktualności

Aktualności

Nowe, niższe stawki podatku od środków transportu

2016-01-19

Zapraszamy do zapoznania się się z nowymi stawkami podatku od środków transportowych, które w 2016 r. zostały znacząco obniżone. Zmniejszenie należności podatkowej waha się w przedziale od 61% do 16%, średnio o 40%. W tabeli poniżej zamieszczone zostały stawki podatku od środków transportowych obowiązujących od 2016 roku na terenie miasta Jaworzna.

Uchwała Nr XIV/174/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie Powyżej 5,5 do 9 włącznie Powyżej 9 i mniej niż 12
STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
396,00 600,00 708,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej ­ równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach zawieszenie pneumatyczne lub uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż mniej niż STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
DWIE OSIE
12 15 804,00 900,00
15   1104,00 1236,00
TRZY OSIE
12 18 900,00 1008,00
18 25 1200,00 1560,00
25   1356,00 1608,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 18 1200,00 1308,00
18 29 1404,00 1620,00
29   1704,00 2400,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ­ od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
OD 3,5 TONY DO 7 TON WŁĄCZNIE 804,00
POWYŻEJ 7 TON I PONIŻEJ 12 TON 900,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach zawieszenie pneumatyczne lub uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż mniej niż STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
DWIE OSIE
12 31 1008,00 1104,00
31   1404,00 1896,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 37 1224,00 1692,00
37 40 1308,00 1704,00
40   1692,00 2496,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON 600,00

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

dopuszczalna masa całkowita w tonach zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub uznane za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie 708,00 960,00
Powyżej 36 ton 1200,00 1704,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIA STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
DO 15 MIEJSC WŁĄCZNIE 900,00
POWYŻEJ 15 MIEJSC I MNIEJ NIŻ 22 MIEJSCA 1 104,00
RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ NIŻ 22 MIEJSCA 1 200,00
Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl