Aktualności

Aktualności

Działki przy ul. Wysoki Brzeg na sprzedaż

2019-08-28

18 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnych działek zlokalizowanych w rejonie ul. Wysoki Brzeg w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości:
- działka nr 192 o pow. 1000 m²,
- działka nr 193 o pow. 1006 m2,
- dzialka nr 194 o pow. 985 m²
w obr. geod. 215 m. Jaworzna, położone przy ul. Wysoki Brzeg w Jaworznie.

Opis nieruchomości: nieruchomości położone są w Jaworznie, w lokalizacji peryferyjnej, na granicy z Mysłowicami. Najbliższe otoczenie działek stanowi wolnostojąca zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte zielenią wysoką i średnią. W niewielkiej odległości zlokalizowane są tereny strefy przemysłowej. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltobetonowej, oświetlonej i z chodnikami. W niewielkiej odległości znajduje się węzeł komunikacyjny z wjazdem na autostradę A4 i drogę krajową nr 1. Działki stanowią nieruchomości niezabudowane o kształtach umożliwiających ich zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem. Pomiędzy działkami a poziomem ulicy znajduje się skarpa. Działki porośnięte są dosyć gęsto drzewami i krzewami. Uzbrojenie terenów sąsiednich w postaci sieci: telekomunikacyjnej, energetycznej (napowietrznej), wodociągowej, teletechnicznej.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niewielki fragment działki nr 192 (ok. 5,5 m2) znajduje się w terenie o przeznaczeniu 2RZ - tereny użytków zielonych.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
- działka nr 192 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 84.630,00 zł;
- działka nr 193 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 85.138,00 zł;
- działka nr 194 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 83.361,00 zł;
Do cen działek uzyskanych w przetargach, położonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w strefie 3MN, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
- dla działki nr 192 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 12.700,00 zł;
- dla działki nr 193 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 12.800,00 zł;
- dla działki nr 194 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 12.500,00 zł;
wnieść należy w terminie do 11 września 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku podany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Termin i miejsce przetargów: 18 września 2019 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:45.

Szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu o przetargu: http://bit.ly/2LbDbao

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl