Aktualności

Aktualności

Działki przy ul. K. Stoleckiego na sprzedaż

2019-09-30

23 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek położonych przy ul. K. Stoleckiego w Jaworznie.


Oznaczenie nieruchomości: działki gminne nr 51/7 o pow. 234 m2 i 52/5 o pow. 1060 m2 w obr. geod. 264 m. Jaworzna, położone przy ul. Stoleckiego w Jaworznie.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1294 m2, niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, o kształcie trójkąta. Działka porośnięta trawą i krzakami. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów niezabudowanych i zabudowy jednorodzinnej. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do nieurządzonej drogi publicznej ul. Stoleckiego. Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć telekomunikacyjna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.
Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP: 02MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości o łącznej pow. 1294 m2: 158.360,00 zł netto. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości: 23.700,00 zł, w pieniądzu wnieść należy w terminie do 16 października 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego dostępny w ogłoszeniu o przetargu) z dopiskiem: „Przetarg – działki nr nr 51/7 i 52/5 w obr. geod. 264”.

Termin i miejsce przetargu: 23 października 2019 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:50.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bit.ly/2o4r1YZ

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl