Aktualności

Aktualności

Działki przy ul. Bratków na sprzedaż

2019-10-01

23 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych przy ul. Bratków w Jaworznie.


Oznaczenie nieruchomości: działki gminne:
- nr 4555 o pow. 1097 m2,
- nr 4556 o pow. 900 m2,
- nr 4557 o pow. 900 m2
w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położone w rejonie ul. Bratków w Jaworznie.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w rejonie ul. Bratków w Jaworznie. Działki o kształtach zbliżonych do kwadratów; powierzchnia działek lekko pofałdowana. Działki porośnięte trawą i nielicznymi drzewami. Zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych i niezagospodarowanych. W dalszej odległości pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Dojazd do działek od strony ulicy Bratków o nawierzchni asfaltowej przez wydzieloną drogę wewnętrzną, gruntową nieutwardzoną. Przez północno-zachodnie narożniki działek nr 4556 i 4557 przebiega linia elektroenergetyczna z pasami technologicznymi. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna (napowietrzna), wodociągowa.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów: skomunikowanie działek z drogą publiczną wymaga wykonania zjazdu oraz utwardzenia drogi na działce wydzielonej pod obsługę komunikacyjną. MZDiM nie planuje wykonania żadnych prac drogowych w tym rejonie.
Biuro ds. geologii: działki znajdują się w granicach I kategorii wpływów eksploatacji ZG Sobieski.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MN20 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto):
- działka nr 4555 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 114.472,00 zł,
- działka nr 4556 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 93.915,00 zł,
- działka nr 4557 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 93.915,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości:
- dla dz. nr 4555 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 17.200,00 zł,
- dla dz. nr 4556 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 14.000,00 zł,
- dla dz. nr 4557 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 14.100,00 zł,
wnieść należy w terminie do 16 października 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, (numer rachunku bankowego dostępny w ogłoszeniu o przetargu) z dopiskiem: „Przetarg – działka nr ... w obr. geod. Byczyna” (wpisać należy nr działki, której wadium dotyczy).


Termin i miejsce przetargów: 23 października 2019 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:30.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bit.ly/2o2ZG9q

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl