Aktualności

Aktualności

Działki przy ul. Kopernika na sprzedaż

2019-10-01

23 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych przy ul. Kopernika w Jaworznie.


Oznaczenie nieruchomości: Działki gminne, położone w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Jaworznie:
- działki o łącznej pow. 665 m2 (nr 20/3 o pow. 228 m2, 249 o pow. 343 m2, 23/5 o pow. 94 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna) wraz z udziałami 1/3 części w działkach gminnych nr 23/4 o pow. 75 m2 i 158/4 o pow. 134 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna.

- działki o łącznej pow. 604 m2 (działki nr 20/4 o pow. 168 m2, 250 o pow. 312 m2, 23/6 o pow. 124 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna) wraz z udziałami 1/3 części w działkach gminnych nr 23/4 o pow. 75 m2 i 158/4 o pow. 134 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna;
-
działki o łącznej pow. 702 m2 (działki nr 20/5 o pow. 175 m2, 251 o pow. 290 m2, 23/7 o pow. 158 m2, 158/5 o pow. 79 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna) wraz z udziałami 1/3 części w działkach gminnych nr 23/4 o pow. 75 m2 i 158/4 o pow. 134 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna.

Opis nieruchomości: trzy kompleksy składające się z nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie ulic Kopernika, Świstackiego i Kołłątaja w Jaworznie. Każdy kompleks ma kształt regularny i potencjał umożliwiający zabudowę nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działki porośnięte są trawą i nielicznymi drzewami, krzakami. Ponad niewielkim fragmentem działek nr nr 23/7, 158/5 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, a kompleks działek nr nr 20/5, 251, 158/5 znajduje się w strefie ochronnej tej sieci. Zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych i niezagospodarowanych. W dalszej odległości pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do nieurządzonych dróg publicznych ul. Świstackiego, Kowarzyków, poprzez udział w działkach drogowych nr nr 23/4 i 158/4. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do asfaltobetonowej drogi ul. Kołłątaja. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna.
Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 03MN/U– tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto):
- działki nr 20/3, 249, 23/5 o łącznej pow. 665 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna wraz z udziałem 1/3 części w działkach gminnych nr nr 23/4 i 158/4 w obr. geod. 265 m. Jaworzna: 88.266,00 zł,
- działki nr 20/4, 250, 23/6 o łącznej pow. 604 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna wraz z udziałem 1/3 części w działkach gminnych nr nr 23/4 i 158/4 w obr. geod. 265 m. Jaworzna: 80.801,00 zł,
- działki nr nr 20/5, 251, 23/7, 158/5 o łącznej pow. 702 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna wraz z udziałem 1/3 części w działkach gminnych nr nr 23/4 i 158/4 w obr. geod. 265 m. Jaworzna: 88.561,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
- dla dz. nr 20/3, 249, 23/5 w obr. geod. 265 m. Jaworzna wraz z udz. 1/3 cz. w dz. nr nr 23/4 i 158/4 w obr. geod. 265 m. Jaworzna: 13.100,00 zł,
- dla dz. nr nr 20/4, 250, 23/6 w obr. geod. 265 m. Jaworzna wraz z udz. 1/3 cz. w dz. nr nr 23/4 i 158/4 w obr. geod. 265 m. Jaworzna: 12.100,00 zł,
- dla dz. nr nr 20/5, 251, 23/7, 158/5 w obr. geod. 265 m. Jaworzna wraz z udz. 1/3 cz. w dz. nr nr 23/4 i 158/4 w obr. geod. 265 m. Jaworzna: 13.200,00 zł,
wnieść należy w terminie do 16 października 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie,przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, (numer rachunku bankowego dostępny w ogłoszeniu o przetargu) z dopiskiem: „Przetarg – działki nr nr … z udz. 1/3 dz. nr … w obr. geod. 265”.


Termin i miejsce przetargu: 23 października 2019 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 11:10.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bit.ly/2o1GGZ5

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl