Aktualności

Aktualności

Działka przy ul. Kolorowej na sprzedaż

2019-10-04

6 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej przy ul. Kolorowej w Jaworznie (Chropaczówka).


Oznaczenie nieruchomości: działka gminna nr 449 o powierzchni 710 m2 w obr. geod. 107 m. Jaworzna, położona przy ul. Kolorowej w Jaworznie.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, położona przy ul. Kolorowej w Jaworznie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do dróg publicznych – ul. Kolorowej i ul. Miodowej, które są drogami o nawierzchni asfaltobetonowej. Działka ma kształt prostokąta, pozwalający na optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przez działkę przebiega fragment sieci wodociągowej, przy północnej granicy działki znajduje się słup oświetleniowy, a drugi w okolicach południowo-wschodniej granicy działki. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 23MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 65.200,00 zł netto.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości 9.800,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 30 października 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego dostępny w ogłoszeniu o przetargu) z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 449 w obr. geod. 107”.

Termin i miejsce przetargu: 6 listopada 2019 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem:
http://bip.jaworzno.pl/a,35786,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl