Aktualności

Aktualności

Działka przy ul. Wandy na sprzedaż

2019-10-11

13 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 65/2 o pow. 668 m² położonej przy ul. Wandy w Jaworznie.


Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana. Działka ma kształt regularny, zezwalający na ograniczone zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą, na dzień oględzin nie wykazywała cech podmokłości. We fragmencie wschodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej. Ponad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. Poza tym przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz gazowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, tereny niezabudowane.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP: 05MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej, 10D1/2 – tereny ulic dojazdowych (w niewielkim fragmencie).

Cena wywoławcza nieruchomości: 77.721,00 zł (netto). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 11.700,00 zł wnieść należy w terminie do 6 listopada 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu.


Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,35902,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-n.html

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl