Aktualności

Aktualności

Kolejna szansa na zakup działki przy ul. K. Olszewskiego

2019-11-08

11 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, obędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie.

Teren położony jest w spokojnej dzielnicy domów jednorodzinnych u stóp niewielkiego zalesionego wzgórza, gdzie do końca przyszłego roku powstanie nowy park dla rodzin. W parku znajdzie się strefa odpoczynku wśród kwitnących roślin oraz strefa aktywności z boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Ze szczytu wzgórza prowadzi nowy tor saneczkowy dla dzieci. Najbliższa szkoła podstawowa znajduje się przy ul. Olszewskiego, zaledwie 150 metrów od przewidywanej nowej zabudowy. Warunki wymarzone dla rodzin z dziećmi, które chcą wybudować dom w bezpiecznej i zielonej okolicy. Osoby, które podejmą decyzję o wybudowaniu domu w Jaworznie otrzymają dodatkowy profit: mogą skorzystać z 10­-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój nowy dom.

Do sprzedaży pozostało 6 działek:
- nr 159 o powierzchni 1363 m2;
- nr 160 o powierzchni 1355 m2;
- nr 163 o powierzchni 813 m2;
- nr 167 o powierzchni 1201 m2;
- nr 177 o powierzchni 1442 m2;
- nr 180 o powierzchni 934 m2.

Opis nieruchomości: nieruchomości położone w Jaworznie w rejonie ul. K. Olszewskiego. Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W bliskiej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Część nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony północnej, pozostałe działki posiadają dostęp do drogi o nawierzchni nieurządzonej od strony południowej. Zaprojektowano także drogi publiczne - wewnętrzne, które w chwili obecnej nie są urządzone. Każda działka ma kształt umożliwiający optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, wodociągowa oraz kanalizacyjna (w ulicy Olszewskiego).

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piłsudski” działki położone są w strefie 4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Ceny wywoławcze działek (netto):
1. działka nr 159 w obr. geod. 276 m. Jaworzna: 169.557,00 zł;
2. działka nr 160 w obr. geod. 276 m. Jaworzna: 168.562,00 zł;
3. działka nr 163 w obr. geod. 276 m. Jaworzna: 101.137,00 zł;
4. działka nr 167 w obr. geod. 276 m. Jaworzna: 149.404,00 zł;
5. działka nr 177 w obr. geod. 276 m. Jaworzna: 179.385,00 zł;
6. działka nr 180 w obr. geod. 276 m. Jaworzna: 116.190,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1. 25.400,00 zł – dla działki nr 159 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;
2. 25.300,00 zł – dla działki nr 160 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;
3. 15.100,00 zł - dla działki nr 163 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;
4. 22.400,00 zł – dla działki nr 167 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;
5. 26.900,00 zł – dla działki nr 177 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;
6. 17.400,00 zł – dla działki nr 180 w obr. geod. 276 m. Jaworzna.
wnieść należy w terminie do 4 grudnia 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S. A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem: „Przetarg – działka nr ... w obr. geod. 276 m. Jaworzna.” (w miejsce kropek wpisać należy nr działki, której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu.

Termin i miejsce przetargów: 11 grudnia 2019 r. od godz. 10:30, sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu o przetargu: http://bip.jaworzno.pl/a,35961,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-trzecie-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-g.html

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl