Aktualności

Aktualności

Działki przy ul. Szprotawy na sprzedaż

2019-11-29

15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie.


Oznaczenie nieruchomości: działki gminne:
- nr 22/4 o pow. 631 m2 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 o pow. 376 m2 w obr. geod. 115 m. Jaworzna,

- nr 22/5 o pow. 563 m2 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 o pow. 376 m2 w obr. geod. 115 m. Jaworzna,
- nr 22/6 o pow. 625 m2 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 o pow. 376 m2 w obr. geod. 115 m. Jaworzna,
- nr 22/9 o pow. 885 m2 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 o pow. 376 m2 w obr. geod. 115 m. Jaworzna,
- nr 22/10 o pow. 561 m2 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 o pow. 376 m2 w obr. geod. 115 m. Jaworzna,
- nr 22/11 o pow. 612 m2 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 o pow. 376 m2 w obr. geod. 115 m. Jaworzna

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Każda z działek posiada kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie działek, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działki porośnięte trawą, drzewami i krzewami. Teren działek niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna (projektowane: gazowa, kanalizacyjna). Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny nowoprojektowanej i nowowybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do nieurządzonej drogi publicznej – ul. Szprotawy.

Biuro ds. Geologii: działki znajdują się w pobliżu zapadliska, w zasięgu płytkiej eksploatacji gorniczej do 80 m KWK „Jan Kanty”; inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 1MN2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto):
- nr 22/4 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 83.186,00 zł,
- nr 22/5 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 74.890,00 zł,
- nr 22/6 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 82.454,00 zł,
- nr 22/9 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 114.174,00 zł,
- nr 22/10 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 74.646,00 zł,
- nr 22/11 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 80.868,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
- nr 22/4 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 12.500,00 zł,
- nr 22/5 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 11.300,00 zł,
- nr 22/6 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 12.400,00 zł,
- nr 22/9 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 17.200,00 zł,
- nr 22/10 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 11.200,00 zł,
- nr 22/11 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 w obr. geod. 115 m. Jaworzna: 12.200,00 zł
wnieść należy w terminie do 8 stycznia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego dostępny w ogłoszeniu o przetargu) z dopiskiem: „Przetarg – działka nr ... z udz. 1/6 cz. dz. nr 22/8 w obr. geod. 115” (wpisać należy nr działki, której wadium dotyczy).

Termin i miejsce przetargów: 15 stycznia 2020 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:45.

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,36123,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl