Aktualności

Aktualności

Działki przy ul. Zabłocie na sprzedaż

2019-12-06

22 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech działek położonych w rejonie ul. Zabłocie w Jaworznie.

 

Oznaczenie nieruchomości: Działki gminne, położone w rejonie ul. Zabłocie w Jaworznie:
- nr 225/6 o pow. 968 m2 z udziałem 1/6 części działki nr 225/5 o pow. 267 m2 w obr. geod. 20c m. Jaworzna,
- nr 225/7 o pow. 896 m2 z udziałem 1/6 części działki nr 225/5 o pow. 267 m2 w obr. geod. 20c m. Jaworzna,
- nr 225/8 o pow. 891 m2 z udziałem 1/6 części działki nr 225/5 o pow. 267 m2 w obr. geod. 20c m. Jaworzna.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w rejonie ul. Zabłocie w Jaworznie. Działki 225/6, 225/7, 225/8 posiadają kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie działek, zgodnie z przeznaczenie w planie. Działki porośnięte trawą, drzewami i krzewami. Teren działek niezagospodarowany. Przez działki nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, niezagospodarowane, pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zadrzewione, zalesione. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, tereny produkcyjno-usługowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej – ul. Zabłocie, za pośrednictwem udziału w działce nr 225/5.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 38MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami jako funkcja uzupełniająca

 

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
- działka nr 225/6 z udz. 1/6 części dz. nr 225/5 w obr. geod. 20c m. Jaworzna: 89.606,00 zł,
- działka nr 225/7 z udz. 1/6 części dz. nr 225/5 w obr. geod. 20c m. Jaworzna: 83.234,00 zł,
- działka nr 225/8 z udz. 1/6 części dz. nr 225/5 w obr. geod. 20c m. Jaworzna: 82.792,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
- dla działki nr 225/6 z udz. 1/6 części dz. nr 225/5 w obr. geod. 20c m. Jaworzna: 13.400,00 zł,
- dla działki nr 225/7 z udz. 1/6 części dz. nr 225/5 w obr. geod. 20c m. Jaworzna: 12.400,00 zł,
- dla działki nr 225/8 z udz. 1/6 części dz. nr 225/5 w obr. geod. 20c m. Jaworzna: 12.300,00 zł,
wnieść należy w terminie do 15 stycznia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu) z dopiskiem: „Przetarg – działka nr ... z udz. w dz. 225/5 w obr. geod. 20c” (wpisać należy nr działki, której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 22 stycznia 2020 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:30.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,36166,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl