Aktualności

Aktualności

Działka przy ul. Szczotki na sprzedaż

2019-12-06

29 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w rejonie ul. Szczotki w Jaworznie.

 

Oznaczenie nieruchomości: działka gminna nr 1/9 o pow. 789 m2 w obr. geod. 112 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Szczotki w Jaworznie.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, położona w rejonie ul. Szczotki w Jaworznie. Działka ma kształt regularny pozwalający na racjonalne jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą i nielicznymi drzewami i krzewami. Teren działki wymagający wykonania prac niwelujących. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny niezabudowane. Działka posiada dostęp do nieurządzonej drogi publicznej. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna, (projektowana kanalizacyjna).

Przeznaczenie działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 10MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Cena wywoławcza nieruchomości: 74.000,00 zł netto. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości 11.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 22 stycznia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu), z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 1/9 w obr. geod. 112”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 29 stycznia 2020 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,36162,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html


 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl