Aktualności

Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – nabory na dofinansowanie projektów ­2016

2016-04-04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową. Powstała w 2000 roku. Głównym zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

W perspektywie finansowej obejmującej lata 2014­2020 PARP jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na 2016 na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów można znaleźć pod adresem : http://www.parp.gov.pl/rok-­2016­-2

W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie strona będzie na bieżąco aktualizowana.

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl