Aktualności

Aktualności

Działki w rejonie ul. Storczyków i ul. Syrokomli w Jaworznie na sprzedaż

2020-01-14

12 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w rejonie ul. Storczyków i ul. Syrokomli w Jaworznie.

 

Oznaczenie nieruchomości: działki gminne:
- nr 117 o pow. 2431 m2,
- nr 118 o pow. 1221 m2
w obr. geod. 111 m. Jaworzna, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna, położone w rejonie ul. Storczyków i ul. Syrokomli w Jaworznie

Opis nieruchomości: przedmiotowe działki zlokalizowane są w Jaworznie na terenie dzielnicy Dąbrowa Narodowa, w rejonie ul. Syrokomli i Storczyków. Nieruchomości stanowią teren niezabudowany i niezagospodarowany. Działki mają kształt wąskich prostokątów. Teren porośnięty trawą, na dzień oględzin działki nie wykazywały cech podmokłości. Nieruchomości położone w bezpośrednim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych. Działki posiadają dostęp do dróg nieurządzonych (wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Przez działkę nr 118 przebiega projektowana sieć gazowa, poza tym przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Działki posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej z dalszej odległości.

Przedmiotowe działki zlokalizowane są na granicy zasięgu deformacji nieciągłych oraz płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK „Jan Kanty”. Inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji geologicznoinżynierskiej.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 14MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (obowiązuje MPZP „Dąbrowa Narodowa II”)

Cena wywoławcza nieruchomości:
- działka nr 117 o pow. 2431 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna: 361.180,00 zł,

- działka nr 118 o pow. 1221 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna: 194.610,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
- 54.200,00 zł dla działki nr 117 w obr. 111,

- 29.200,00 zł dla działki nr 118 w obr. 111,

wnieść należy w terminie do 5 lutego 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Termin i miejsce przetargów: 12 lutego 2020 r., od godz. 11:10 , sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem:  http://bip.jaworzno.pl/a,36440,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html


 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl