Aktualności

Aktualności

Lokal mieszkalny przy ul. S.F. Mazur na sprzedaż

2020-02-03

19 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Jaworznie przy ul. Stefanii i Franciszka Mazur 1/17.

 

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 17 o pow. 25,30 m², stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany w budynku przy ul. Stefanii i Franciszka Mazur 1 w Jaworznie, położonym na działce nr 335/35 o pow. 3021 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny znajduje się na terenie Osiedla Podwale, w budynku wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wybudowanym w technologii uprzemysłowionej. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową. Lokal mieszkalny nr 17 położony jest na parterze budynku i składa się z: 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki. Pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 2,60 m².

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem równym 594/100000 działki nr 335/35 w obr. geod. 200 m. Jaworzna oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, wynosi: 79.250,00 zł.
Dostawa nieruchomości lokalowej korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT.

Wadium warunkujące udział w przetargu wynosi: 12.000,00 zł.
Wadium w pieniądzu, w ustalonej wysokości, wnieść należy w terminie do 12 lutego 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu),
z dopiskiem „Przetarg – lokal mieszkalny przy ul. S.F. Mazur 1/17”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 19 lutego 2020 r. w sali 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 11:00.

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,36509,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-odrebnego.html

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl