Aktualności

Aktualności

Atrakcyjna działka pod zabudowę mieszkaniową - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

2020-03-02

29 kwietnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 94/6 o powierzchni 53.327 m2, leżącej w obr. geod. 100 miasta Jaworzna. Działka stanowiąca przedmiot przetargu jest przeznaczona do zabudowy, w szczególności z myślą o budowie spójnego przestrzennie i architektonicznie osiedla mieszkaniowego.

Teren znajduje się w najbardziej atrakcyjnym pod względem rekreacyjnym i przyrodniczym rejonie Jaworzna, w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, który otrzymał główną nagrodę Ministerstwa Środowiska „Geologia 2018”, jako podmiot najlepiej realizujący w Polsce zadania z zakresu szerzenia wiedzy na temat geologii. W najbliższej okolicy położony jest również malowniczy „Park Gródek” z prowadzonym przez Śląski Ogród Botaniczny arboretum oraz zbiornik rekreacyjny Sosina.

Teren jest znakomicie skomunikowany, gdyż leży w sąsiedztwie północnej obwodnicy Jaworzna i w odległości 2,5 km od stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Po ukończeniu modernizacji magistrali kolejowej E30, czas przejazdu z Jaworzna-Szczakowej do Katowic wynosić będzie ok. 20 min., natomiast do Krakowa – ok. 45 min. Obszar, gdzie znajduje się oferowana działka, obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie ekologicznym i nowoczesnym elektrycznym taborem autobusowym.

Jaworzno, ze względu na swoje położenie na granicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, niewątpliwe walory przyrodniczo-rekreacyjne, dynamiczny rozwój infrastruktury miejskiej oraz wysoki standard usług komunalnych, staje się naturalnym zapleczem mieszkaniowym dla części mieszkańców obu aglomeracji. Mimo oddawania do użytku kolejnych inwestycji mieszkaniowych przez komercyjne podmioty oraz rozwój budownictwa jednorodzinnego, popyt na mieszkania w Jaworznie nadal jest daleki od zaspokojenia.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego działki nr 94/6 w obr. geod. 100 m. Jaworzna: 4.744.000,00 zł netto.

Wadium w wysokości 710.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 22 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,36658,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-prawa-uzytko.html

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl