Aktualności

Aktualności

Działki w rejonie ul. Storczyków i ul. Syrokomli w Jaworznie na sprzedaż

2020-03-13

29 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek zlokalizowanych w rejonie ul. Storczyków i Syrokomli w Jaworznie.


Opis nieruchomości: przedmiotowe działki zlokalizowane są w Jaworznie na terenie dzielnicy Dąbrowa Narodowa, w rejonie ul. Syrokomli i Storczyków. Nieruchomości stanowią teren niezabudowany i niezagospodarowany. Działki mają kształty prostokątów. Teren porośnięty trawą, na dzień oględzin działki nie wykazywały cech podmokłości. Nieruchomości położone w bezpośrednim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych. Działki posiadają dostęp do dróg nieurządzonych (drogi wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Działki nr nr 134, 135, 136, 138, 139 posiadają dostęp do drogi publicznej nieurządzonej poprzez działkę drogową oznaczoną nr 137 (użytek Tp) w obr. 111 m. Jaworzna, zbywaną w udziałach. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Działki posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej z dalszej odległości.

Przedmiotowe działki zlokalizowane są na granicy zasięgu deformacji nieciągłych oraz płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK „Jan Kanty”. Inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 15MN, 20MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):

- działka nr 124 o pow. 746 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 130.330,00 zł,

- działka nr 125 o pow. 696 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 121.910,00 zł,

- działka nr 126 o pow. 658 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 115.470,00 zł,

- działka nr 127 o pow. 752 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 131.330,00 zł,

- działka nr 128 o pow. 719 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 125.790,00 zł,

- działka nr 129 o pow. 662 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 116.150,00 zł,

- działka nr 130 o pow. 743 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 129.820,00 zł,

- działka nr 141 o pow. 1630 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 253.830,00 zł,

- działka nr 134 o pow. 690 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 123.550,00 zł,

- działka nr 135 o pow. 687 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 123.090,00 zł,

- działka nr 136 o pow. 656 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 118.360,00 zł,

- działka nr 138 o pow. 958 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 163.750,00 zł,

- działka nr 139 o pow. 953 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 163.020,00 zł.

Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wadium w pieniądzu w wysokości:

- dla działki nr 124 o pow. 746 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 19.600,00 zł,

- dla działki nr 125 o pow. 696 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 18.300,00 zł,

- dla działki nr 126 o pow. 658 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 17.400,00 zł,

- dla działki nr 127 o pow. 752 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 19.700,00 zł,

- dla działki nr 128 o pow. 719 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 18.900,00 zł,

- dla działki nr 129 o pow. 662 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 17.500,00 zł,

- dla działki nr 130 o pow. 743 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 19.500,00 zł,

- dla działki nr 141 o pow. 1630 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 38.100,00 zł,

- dla działki nr 134 o pow. 690 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 18.600,00 zł,

- dla działki nr 135 o pow. 687 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 18.500,00 zł,

- dla działki nr 136 o pow. 656 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 17.800,00 zł,

- dla działki nr 138 o pow. 958 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 24.600,00 zł,

- dla działki nr 139 o pow. 953 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 w obr. geod. 111 m. Jaworzna - 24.500,00 zł,
wnieść należy w terminie do 22 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu) z dopiskiem: „Przetarg dz. ... obr. 111” (w miejsce kropek wpisać należy nr działki, której wadium dotyczy).

Termin i miejsce przetargów: 29 kwietnia 2020 r., od godz. 10:45 , sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,36803,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html


Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl