Aktualności

Aktualności

Oferta inwestycyjna – nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 30

2016-04-13

11 maja 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 o godzinie 10:30 odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 172/6 o pow. 1.202 m2 w obr. geod. 266 m. Jaworzna, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 30 w Jawornie.

Nieruchomośc przeznaczona do sprzedaży składa się z:
– działki oznaczonej nr 172/6 o pow. 1.202 m2 w obr. geod. 266 m. Jaworzna;
– położonego na działce wolnostojącego budynku byłej przychodni zdrowia.

Działka położona w strefie śródmiejskiej wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy użyteczności publicznej. W promieniu 50­-200 m znajduje się podstawowe zaplecze handlowo-­usługowe.
Nieruchomość stanowi teren o kształcie nieregularnym, zbliżonym do prostokąta, zabudowany wolnostojącym
budynkiem byłej przychodni zdrowia. Teren działki o dość dużym nachyleniu w kierunku południowozachodnim, poziom został wyregulowany za pośrednictwem tarasów ziemnych, ze schodami terenowymi. Działka porośnięta drzewami liściastymi. Nawierzchnia wokół budynku nieruchomości została utwardzona kostką brukową, od strony zachodniej budynku znajdują się stanowiska dla trzech samochodów. Do nieruchomości doprowadzone są z ul. Grunwaldzkiej przyłącze wody, energii elektrycznej, ciepłociągu z sieci miejskiej (w przyziemiu budynku znajduje się pomieszczenie do wyłącznego korzystania przedsiębiorstwa przesyłowego PEC, w którym znajduje się wymiennik ciepła), kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.036.084,00 zł, w tym:
cena działki – 253.105,00 zł,
cena składnika budowlanego – 782.979,00 zł.
Dostawa nieruchomości zwolniona z podatku VAT.

Informacje dot. przetargu, uzyskać można w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 52, pok. 22, tel. 61­-81­-636 w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowe informacje o przetargu dostepne są w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,28648.html

Pełna oferta terenów inwestycyjnych w Jaworznie znajduje się w Miejskim Systemie Informacji o Terenie pod adresem: http://msiot.um.jaworzno.pl/msiot/pi/

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl