Aktualności

Aktualności

Kolejne porozumienie z Jaworznicką Izbą Gospodarczą podpisane

2016-04-28

26 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Jaworzno a Jaworznicką Izbą Gospodarczą na lata 2016­2019. To kolejne porozumienie mające na celu m.in. promocję potencjału lokalnej przedsiębiorczości i miasta na terenie Polski i poza jej granicami oraz szersze wykorzystywanie opinii stron porozumienia w procesach decyzyjnych wpływających na rozwój miasta i przedsiębiorczości.

Porozumienie, które w imieniu miasta podpisał Pan Paweł Silbert ­ Prezydent Miasta, ze strony Jaworznickiej Izby Gospodarczej ­ Pan Jerzy Zamarlik ­ Prezes oraz Pani Olga Kotulska ­ Skarbnik Izby jest kontynuacją współpracy pomiędzy samorządem i Jaworznicką Izbą Gospodarczą, nawiązanej w 2013 r. Przedstawiciele Miasta oraz Jaworznickiej Izby Gospodarczej podejmowali w ubiegłych latach szereg działań służących rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, a także promocji miasta i jego potencjału oraz przede wszystkim budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy przedsiębiorcami a organami władzy lokalnej i mieszkańcami naszego miasta.

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl