Aktualności

Aktualności

2019-04-03

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (IV)" - w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wspołfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" Przewidywana kwota dofinansowania – do wysokości 22.000,00 zł Przewidywana liczba dofinansowań – 14, w tym dla osób: - niepełnosprawnych – 2 dofinansowania (1 kobieta, 1 mężczyzna), - o niskich kwalifikacjach* - 5 dofinansowań (3 kobiety, 2 mężczyzn), - kobiety bez innych wskaźników – 4 dofinansowania, - 50+ - 1 dofinansowanie (1 mężczyzna), - mężczyźni 30-49 lat bez innych wskaźników – 2 dofinansowania * obejmuje osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym i średnim O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w PUP Jaworzno jako bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy, a tylko w uzasadnionych przypadkach osoby bezrobotne dla których został ustalony profil I. .

Czytaj więcej
2019-03-29

Komunikat w sprawie „zdublowanych” wpisów przedsiębiorców.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. .

Czytaj więcej

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl