Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Baza terenów Jaworzna

O terenach

inwestycyjnych

Jaworzno jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i przedsiębiorców. Posiadamy około 100 hektarów terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłową, usługową, logistyczną. Tereny proponowane przedsiębiorcom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą są terenami niezabudowanymi, w pełni uzbrojonymi i dobrze skomunikowanymi z największymi ośrodkami przemysłowymi w Polsce i Europie. Obszary te posiadają rozwiniętą sieć infrastruktury technicznej, a także łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co pozwala inwestorom na dynamiczny rozwój.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl