Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Baza terenów Jaworzna

Teren Usługowy

ul. Rozwojowa

inwestycje mieszkaniowe

Działki zlokalizowane są w dzielnicy Jeleń w Jaworznie na skrzyżowaniu ul. Rozwojowej i ul. Wygoda, w odległości ok. 0,5 km od autostrady A4. Działka nr 3833/515 stanowi teren niezabudowany, pokryty roślinnością dziką. Na całej długości działki występuje rów melioracyjny, który nabywca nieruchomości zobowiązany będzie utrzymać. Działka nr 3833/563 na całej swej długości stanowi drogę asfaltową o szer. 6 m. Dojazd do nieruchomości następuje po drodze o nawierzchni asfaltowej. W opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury przedmiotowe działki mają możliwość samodzielnego zagospodarowania.

Powierzchnia terenu

działki nr 3833/515 o pow. 2642 m² w obr. geod. Jeleń,

działki nr 3833/563 o pow. 2534 m² w obr. geod. Jeleń.

Sytuacja prawna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Przeznaczenie

– działka nr 3833/515 obr. Jeleń: 1PU - tereny produkcyjno – usługowe, KDGP – drogi publiczne klasy „główna ruchu przyśpieszonego” (fragment), 1KDD - drogi publiczne klasy „dojazdowa”(fragment), – działka nr 3833/563 obr. Jeleń: 1PU - tereny produkcyjno – usługowej, droga klasy KDGP - drogi publiczne klasy „główna ruchu przyśpieszonego” (fragment).

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi linia energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest sieć teletechniczna i sieć wodociągowa.

Infrastruktura:

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713

e-mail: rgo@um.jaworzno.pl

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl