Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Baza terenów Jaworzna

Teren sportu, rekreacji i kultury

ul. Wojska Polskiego

 

Nieruchomość stanowią działki niezabudowane o łącznej powierzchni 3.924 m², położone w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi droga krajowa DK79, grunty niezabudowane, obiekty handlowo-usługowe. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty przemysłowe. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w odległości ok. 2 km. Działki położone są przy drodze DK79, do działki nr 5/100 urządzony jest wjazd z ul. Wojska Polskiego, pozostałe działki nie mają urządzonych odrębnych wjazdów. Działka nr 5/97 ma kształt zbliżony do prostokąta, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie, porośnięta trawą, położona poniżej poziomu DK79. Przez działkę przebiega kolidujące uzbrojenie - linie ciepłownicze i energetyczne. Działka nr 5/99 ma kształt zbliżony do wąskiego trójkąta, ograniczający racjonalne zagospodarowanie, porośnięta trawą. Przez działkę przebiega kolidujące uzbrojenie - linie ciepłownicze i energetyczne. Działka nr 5/100 ma kształt regularny, wydłużonego prostokąta, ograniczający racjonalne zagospodarowanie, porośnięta trawą i nieprzedstawiającymi wartości roślinami średnimi. Przez część działki urządzony utwardzony wjazd z ul. Wojska Polskiego. Przez działkę przebiega kolidujące uzbrojenie w postaci ciepłociągu, linii energetycznej, wodociągu, gazociągu i kanalizacji. Działka nr 5/102 ma kształt nieregularny, ze względu na dużą powierzchnię umożliwiający racjonalne zagospodarowanie, porośnięta trawą. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona (wschodnia część).

Powierzchnia terenu

Łączna powierzchnia 3924 m²:

• nr 5/97 w obr. geod. 186 m. Jaworzna,

• nr 5/99 w obr. geod. 186 m. Jaworzna,

• nr 5/100 w obr. geod. 186 m. Jaworzna,

• nr 5/102 w obr. 186 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

● działki nr 5/97, 5/102 obr. 186 położone są w terenie oznaczonym symbolem: 2US – tereny sportu, rekreacji i kultury

● działki nr 5/99, 5/100 obr. 186 położone są w terenie oznaczonym symbolem: 2KDGP2/2 – tereny dróg publicznych – droga publiczna o funkcji ulicy głównej ruchu przyspieszonego

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Działki posiadają bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, wodociągu, teletechniki oraz kanalizacji sanitarnej.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.22397015558096,

lng = 19.231708198785782

DMS:

N 50°13'26" E19°13'54"

GPS:

N 50°13.438209334857447' E19°13.902491927146912'

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713

e-mail: rgo@um.jaworzno.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
Dane mapy
 
 
 
 

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl