Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Baza terenów Jaworzna

Teren Usługowy

ul. Wojska Polskiego II

 

Działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, porośnięta trawą i krzakami. Na działce znajdują się przyłącza wody i energii elektrycznej. Przez północno-zachodnią część działki przebiega kolidujące uzbrojenie w postaci nieczynnej magistrali wody przemysłowej, przeznaczonej do likwidacji. W najbliższym otoczeniu działki znajduje się droga krajowa nr DK 79, grunty niezabudowane, stacja paliw. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w odległości około 600 m. Działka posiada dojazd od strony ul. Lema.

Powierzchnia terenu

działka nr 76/2 o pow. 1812 m² w obr. geod. 150 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie

9U - zabudowa usługowa Strefa 9U. Ustala się przeznaczenie pod zabudowę usługową tj. realizację nowej zabudowy usługowej oraz możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy usługowej wraz niezbądną infrastrukturą techniczną (…); stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – maksymalnie 0,6; minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 30% (…).

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

 

Infrastruktura:

Działka posiada bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, wodociągu, teletechniki oraz kanalizacji sanitarnej. Na działce znajdują się przyłącza wody i energii elektrycznej.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.22154875357085, lng = 19.221754521131516

DMS:

N 50°13'17" E19°13'18"

GPS:

N 50°13.292925214251028' E19°13.30527126789093'

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713 e-mail:

rgo@um.jaworzno.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
Dane mapy
 
 
 
 

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl