Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Baza terenów Jaworzna

Teren Inwestycyjny

"Piłsudski"

inwestycje mieszkaniowe

Teren położony jest w pobliżu śródmieścia Jaworzna, bezpośrednio przylega do drogi krajowej DK 79. Dzięki temu posiada dogodne połączenie z autostradą A4 oraz drogą ekspresową S1.

Powierzchnia terenu

Działka nr 69/37 w obrębie 276, o powierzchni 91 294 m2 ,

działka nr 69/43 w obrębie 276, o powierzchni 206 391 m2,

działka nr 69/47, o powierzchni 10 484 m2,

działka nr 69/44, o powierzchni 11 962 m2.

Sytuacja prawna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Trwa proces rekultywacji terenu.

Przeznaczenie

Teren zabudowy produkcyjno-usługowej. Możliwość zabudowy: produkcyjnej, składów, magazynów, obiektów handlowych bez ograniczenia powierzchni sprzedaży.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl