Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Projekty unijne


Projekt "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności o zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez dostarczenie usług rozwojowych, doradczych i szkoleniowych zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

 

Grupa docelowa

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które:

 

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

 

O projekcie:

Cel projektu: wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstwzgodnie z ich potrzebami.

Planowane efekty projektu:

  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie: 134

  • Liczba pracowników objętych wsparciem w projekcie: 707 osoby

  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie: 273 osoby

  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej: 94 osoby

 

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2023

Wartość projektu: 8 563 435,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 767 429,86 zł

 

Biuro projektu:

Ul. Bojkowska 37 budynek 4 Maszynownia pok. 122

44-100 Gliwice

Tel. 534 657 310

Tel. 32 461 29 14

Mail: psf.zit@gapr.pl

 

* * *

Punkt Obsługi Przedsiębiorców w Jaworznie:

 

Obszar realizacji projektu: Podregion sosnowiecki

 

Urząd Miejski w Jaworznie

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

Plac Górników 5 , pokój 228

tel. 32 618 17 13, 32 618 18 84

e-mail: rg@um.jaworzno.pl

 

Punkt czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie

pn-śr 8:00 - 16:00

czw: 8:00 - 17:00

pt: 8:00 - 15:00

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl