Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Nowe tereny

ul. Prosta – Chropaczówka

 

 


Rejon Chropaczówki oferuje rozległe, otwarte tereny, gdzie wciąż można znaleźć pola uprawne okolone lasami. Sama Chropaczówka zachowuje jeszcze nieco charakteru rustykalnego, niczym tradycyjna polska „ulicówka”. Tutaj mieszkańcy wciąż dobrze znają swoich sąsiadów i odnoszą się do siebie z życzliwością.

Zalety: spokojna dzielnica mieszkaniowa, otoczenie przyrody i atrakcyjnych widokowo miejsc, niewielka odległość do terenów rekreacyjnych – GEOsfera, Gródek, Sosina.

 

W przetargu, który odbędzie się 2 października br. Gmina Miasta Jaworzna oferuje 5 działek budowlanych:

- działka nr 123 o pow. 936 m2,

- działka nr 124 o pow. 873 m2,

- działka nr 125 o pow. 811 m2,

- działka nr 126 o pow. 747 m2,

- działka nr 127 o pow. 683 m2.


 

Opis nieruchomości
gruntowe niezabudowane, położone przy ul. Prostej w Jaworznie. Działki o kształtach zbliżonych do prostokątów; powierzchnia działek w przeważającej części płaska, jedynie od strony wschodniej skarpa byłych terenów kolejowych. Działki porośnięte trawą i drzewami iglastymi, krzewami. Zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Dojazd do działek od strony jednokierunkowych ulic Miodowej i Chropaczówka o nawierzchni asfaltowej i w części drogą gruntową utwardzoną tłuczniem. Wzdłuż nasypu kolejowego, poza granicami działek przebiega sieć kanalizacyjna. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna (napowietrzna), wodociągowa, teletechniczna

 

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

38MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3ZN – tereny zieleni niskiej i wysokiej: łąki i pastwiska, 24KDD – tereny komunikacji istniejącej i modernizowanej.


 

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):

1. działka nr 123 w obr. geod. 105 m. Jaworzna: 85.953,00 zł,
2. działka nr 124 w obr. geod. 105 m. Jaworzna: 80.168,00 zł,
3. działka nr 125 w obr. geod. 105 m. Jaworzna: 74.474,00 zł,
4. działka nr 126 w obr. geod. 105 m. Jaworzna: 68.597,00 zł,
5. działka nr 127 w obr. geod. 105 m. Jaworzna: 62.720,00 zł.

Dostawa części działek położonych w strefie 38MN i 24KDD – opodatkowana VAT, dostawa części działek zlokalizowanych w strefie 3ZN – zwolniona z podatku VAT.

 

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1. dla działki nr 123 w obr. geod. 105 m. Jaworzna: 12.900,00 zł,
2. dla działki nr 124 w obr. geod. 105 m. Jaworzna: 12.000,00 zł,
3. dla działki nr 125 w obr. geod. 105 m. Jaworzna: 11.200,00 zł,
4. dla działki nr 126 w obr. geod. 105 m. Jaworzna: 10.300,00 zł,
5. dla działki nr 127 w obr. geod. 105 m. Jaworzna: 9.400,00 zł,

wnieść należy w terminie do 25 września 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu).


 

Ogłoszenie o przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,35592,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html

 

 

 

 

ul. Olszewskiego – Stara Huta

 


​Teren mieszkaniowy położony jest w osiedlu Stara Huta, a obok – na obszarze zrekultywowanej hałdy - do końca przyszłego roku powstanie nowy park dla rodzin. W parku znajdzie się strefa odpoczynku wśród kwitnących roślin oraz strefa aktywności z boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Ze szczytu wzgórza prowadzi nowy tor saneczkowy dla dzieci. Najbliższa szkoła podstawowa (SP nr 4) znajduje się przy ul. Olszewskiego, zaledwie 150 metrów od przewidywanej nowej zabudowy. Warunki wymarzone dla rodzin z dziećmi, które chcą wybudować dom w bezpiecznej i zielonej okolicy.

Zalety: podmiejski charakter zabudowy, zieleń, powstający park na rekultywowanej hałdzie, szkoła i sklepy na miejscu, blisko do centrum miasta.

 

W przetargu, który odbędzie się 2 października br. Gmina Miasta Jaworzna oferuje 7 działek budowlanych:

- działka nr 159 o pow. 1363 m2,

- działka nr 160 o pow. 1355 m2,

- działka nr 162 o pow. 814 m2,

- działka nr 163 o pow. 813 m2,

- działka nr 167 o pow. 1201 m2,

- działka nr 177 o pow. 1442 m2,

- działka nr 180 o pow. 934 m2.

 

Opis nieruchomości: nieruchomości położone są w Jaworznie. Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W bliskiej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Część nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony północnej, pozostałe działki posiadają dostęp do drogi o nawierzchni nieurządzonej od strony południowej. Zaprojektowano także drogi publiczne - wewnętrzne, które w chwili obecnej nie są urządzone. Każda działka ma kształt umożliwiający optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.


 

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

 

Ceny wywoławcze działek (netto):

1. działka nr 159 w obr. geod. 276 m. Jaworzna – 169.557,00 zł;

2. działka nr 160 w obr. geod. 276 m. Jaworzna – 168.562,00 zł;

3. działka nr 162 w obr. geod. 276 m. Jaworzna – 101.262,00 zł;

4. działka nr 163 w obr. geod. 276 m. Jaworzna – 101.137,00 zł;

5. działka nr 167 w obr. geod. 276 m. Jaworzna – 149.404,00 zł;

6. działka nr 177 w obr. geod. 276 m. Jaworzna – 179.385,00 zł;

7. działka nr 180 w obr. geod. 276 m. Jaworzna – 116.190,00 zł.

Do cen działek uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wadium w pieniądzu w wysokości:

1. 25.400,00 zł – dla działki nr 159 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;

2. 25.300,00 zł – dla działki nr 160 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;

3. 15.200,00 zł - dla działki nr 162 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;

4. 15.100,00 zł - dla działki nr 163 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;

5. 22.400,00 zł – dla działki nr 167 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;

6. 26.900,00 zł – dla działki nr 177 w obr. geod. 276 m. Jaworzna;

7. 17.400,00 zł – dla działki nr 180 w obr. geod. 276 m. Jaworzna.

wnieść należy w terminie do 25 września 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie

(numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu).

 

Ogłoszenie o przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,35593,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-drugie-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-gm.html

 

Skontaktuj się z nami!

Informacją i pomocą służą pracownicy Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

 

telefon: (32) 61 81 713;

mail: invest@um.jaworzno.pl;

facebook.com/InvestInJaworzno/

 

 

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl