Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Nowe tereny

 

STASZICA


Działki położone w rejonie ul. Staszica w Jaworznie:działka gminna nr 28/13 o pow. 762 m²
działka gminna nr 28/14 o pow. 779 m²

działka gminna nr 28/15 o pow. 706 m²
wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²

działka gminna nr 28/16 o pow. 796 m²
wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²

działka gminna nr 28/17 o pow. 803 m²
wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²

działka gminna nr 28/18 o pow. 816 m²
wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²

działka gminna nr 28/19 o pow. 947 m²
wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 o pow. 286 m²

działka gminna nr 31/19 o pow. 1071 m²
wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 o pow. 286 m²

działka gminna nr 31/20 o pow. 884 m²
wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 o pow. 286 m²


Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim. Zlokalizowane są w Jaworznie, na terenie dzielnicy Stara Huta, po wschodniej stronie ul. Stanisława Staszica, w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową. Powierzchnia i cechy geometryczne działek nr 28/21 i 28/23 typowe dla terenów wykorzystywanych na cele komunikacyjne, pozostałe działki o kształtach regularnych i powierzchniach umożliwiających racjonalne zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem. W sąsiedztwie zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, zabudowa użytkowa położona po przeciwnej stronie ul. Staszica oraz lokal gastronomiczny sąsiadujący z przedmiotowym kompleksem, tereny ogrodów działkowych. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna i gazowa. Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Termin i miejsce przetargów: 4 września 2019 r. od godz. 11:50 sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.


Cena wywoławcza nieruchomości: 129,38 zł netto za m2. Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium w pieniądzu wnieść należy w terminie do 28 sierpnia 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (odpowiednia kwota wadium oraz numer rachunku bankowego znajduje się w ogłoszeniu o przetargu).


Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: tutaj
 

 

STORCZYKÓWDziałki o łącznej powierzchni 1855 m2, położone są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa w Jaworznie i stanowią kompleks o kształcie zbliżonym do prostokąta, zapewniający optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przez działki nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie terenu. Działki posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia w postaci: sieci energetycznej i sieci wodociągowej. Sieci kanalizacyjna i gazowa znajdują się w dalszej odległości. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny produkcyjno-usługowe, obiekty użyteczności publicznej i obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do lokalnej drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa II”: 2MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin i miejsce przetargu: 4 września 2019 r. sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, o godzinie 11:30.

Cena wywoławcza nieruchomości: 142,25 zł netto za m2
Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium w pieniądzu wnieść należy w terminie do 28 sierpnia 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (odpowiednia kwota wadium oraz numer rachunku bankowego znajduje się w ogłoszeniu o przetargu).


Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: tutaj

 

UPADOWA


 

Działka nr 438/1 o pow. 1896 m2 w obr. geod. 107 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Upadowej w Jaworznie. Nieruchomość gruntowa położona w rejonie ul. Upadowej w Jaworznie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z tłucznia. Działka ma kształt wyciętego prostokąta, ograniczający tylko nieznacznie zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem, porośnięta jest trawą. Działka nie jest zagospodarowana. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna i wodociągowa. Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 26MN – tereny zabudowy mieszkaniowej (353 m2), 4R - tereny rolnicze (ok. 1224 m2), MU – obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej (312 m2)

Termin i miejsce przetargu: 4 września 2019 r. sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, o godzinie 11:10.

Cena wywoławcza nieruchomości: 64,95 zł netto za m2
Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium w pieniądzu wnieść należy w terminie do 28 sierpnia 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (odpowiednia kwota wadium oraz numer rachunku bankowego znajduje się w ogłoszeniu o przetargu).


Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: tutaj

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl