Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Nowe tereny

 

Działki mieszkaniowe w rejonie ul. W. Syrokomli i Storczyków - Dąbrowa Narodowa

 

niewielka odległość do centrum Jaworzna, Sosnowca i Katowic

zalety podmiejskiej dzielnicy

zielone otoczenie

willowa zabudowa

 

Działki mieszkaniowe w Dąbrowie Narodowej w Jaworznie cieszą się od pewnego czasu olbrzymim zainteresowaniem, zwłaszcza wśród dotychczasowych mieszkańców Katowic czy Sosnowca. Do centrum stolicy Zagłębia jest stąd zaledwie 15 km, do centrum stolicy województwa niespełna 20 km. Można zatem cieszyć się przenosinami do zielonego i atrakcyjnego pod względem rekreacyjnym Jaworzna, ale bez konieczności zmiany pracy lub szkoły, do której uczęszczają dzieci. Z Dąbrowy Narodowej jest po prostu wszędzie blisko – do centrum Jaworzna, do Sosnowca, do Katowic.


 

Ustne przetargi nieograniczone odbędą się w dwóch terminach: 

 

22 kwietnia 2020 r. (działki nr: 396, 397, 398, 399, 400)
29 kwietnia 2020 r. (działki nr: 124, 125, 126, 127, 128,129, 130, 134, 135, 136, 138, 139, 141)

 

 
 

Każda z działek posiada kształt zbliżony do prostokąta i potencjał umożliwiający zagospodarowanie działek, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działki porośnięte trawą. Teren działek niezagospodarowany. Przez działki nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa (projektowana: kanalizacyjna). Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny nowoprojektowanej i nowowybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane.

W dalszej odległości znajdują się: obiekty usługowo-handlowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do nieurządzonej, gruntowej drogi lokalnej.


Powierzchnia terenu i cena wywoławcza: 

- działka nr 396 o powierzchni 903 m² – cena wywoławcza     156 483,95 zł netto
- działka nr 397 o powierzchni 902 m² – cena wywoławcza  156 320,65 zł netto
- działka nr 398 o powierzchni 903 m² – cena wywoławcza     156 483,95 zł netto
- działka nr 399 o powierzchni 900 m² – cena wywoławcza     155 984,85 zł netto
- działka nr 400 o powierzchni 959 m² – cena wywoławcza     165 713,85 zł netto
Do cen działek uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Termin i miejsce przetargu: 22 kwietnia 2020 r., Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

 

Wadium, które upoważnia do udziału przetargu należy wnieść w terminie do 15 kwietnia na rachunek bankowy, podany w ogłoszeniu o przetargu.

 

Pobierz ogłoszeniu o przetargu: wkrótce

  

Nieruchomości stanowią teren niezabudowany i niezagospodarowany. Nieruchomości położone w bezpośrednim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej nieurządzonej (wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) poprzez działkę drogową oznaczoną nr 137 w obr. 111 m. Jaworzna, zbywaną w udziałach. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu.

 

Powierzchnia terenu i ceny wywoławcze:

- działka nr 134 o powierzchni 690 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 o pow. 551 m2
cena wywoławcza 123.550,00 zł netto
- działka  nr 135 o powierzchni 687 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 o pow. 551 m2
cena wywoławcza 123.090,00  zł netto
- działka  nr 136 o powierzchni 656 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 o pow. 551 m2
cena wywoławcza 118.360,00  zł netto
- działka  nr 138 o powierzchni 958 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 o pow. 551 m2  
cena wywoławcza 163.750,00 zł netto
- działka nr 139 o powierzchni 953 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 o pow. 551 m2  
cena wywoławcza 163.020,00   zł netto
Do cen działek uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin i miejsce przetargu: 29 kwietnia 2020 r., Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Wadium, które upoważnia do udziału przetargu należy wnieść w terminie do 22 kwietnia na rachunek bankowy, podany w ogłoszeniu o przetargu.
 

Pobierz ogłoszeniu o przetargu: wkrótce

 


 

Nieruchomości stanowią teren niezabudowany i niezagospodarowany. Działki mają kształty prostokątów. Teren porośnięty trawą, na dzień oględzin działki nie wykazywały cech podmokłości.

Nieruchomości położone w bezpośrednim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych. Działki posiadają dostęp do dróg nieurządzonych (drogi wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu.

 Powierzchnia terenu i ceny wywoławcze:
- nr 124 o pow. 746 m2  – cena wywoławcza 130.330,00 zł,  zł netto
- nr 125 o pow. 696 m2  – cena wywoławcza 121.910,00  zł netto
- nr 126 o pow. 658 m2  – cena wywoławcza 115.470 ,00 zł netto
- nr 127 o pow. 752 m2  – cena wywoławcza 131.330,00  zł netto
- nr 128 o pow. 719 m2  – cena wywoławcza 125.790,00  zł netto
- nr 129 o pow. 662 m2  – cena wywoławcza 116.150,00 zł,  zł netto
- nr 130 o pow. 743 m2  cena wywoławcza 129.820,00   zł netto
- nr 141 o pow. 1630 m2 cena wywoławcza     253.830,00  zł netto
Do cen działek uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Termin i miejsce przetargu: 29 kwietnia 2020 r., Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33

 

Wadium, które upoważnia do udziału przetargu należy wnieść w terminie do 22 kwietnia na rachunek bankowy, podany w ogłoszeniu o przetargu.

 

Pobierz ogłoszeniu o przetargu: wkrótce


---------------------------

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami:

tel. 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

 

 

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl